Czy wiesz, jakie korzyści przynosi Ci znowelizowana ustawa o ubezpieczeniach?

Od 11.02.2012 r. obowiązuje większość zapisów znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja głównie postrzegana jest przez pryzmat likwidacji tzw. podwójnego OC, które wielu kierowcom przysporzyło dodatkowych kosztów związanych z tym ubezpieczeniem.

Wiele informacji podawanych w mediach zdecydowanie za bardzo optymistycznie przedstawiało nową rzeczywistość, którą mieliśmy zastać po jej wejściu.Błędna interpretacja prawa może powodować wiele zagrożeń dla klientów – łącznie z przerwą w ubezpieczeniu OC a co za tym idzie również wysokimi karami za jego brak. Zachęcamy do lektury ustawy. Pełny tekst ustawy. Dodatkowe informacje znajdziesz również w zakładce FAQ. Przez najbliższy rok przyjdzie nam żyć z umowami ubezpieczenia zawartymi przed 11.02.2012 r. po tej dacie. W zależności od tego, kiedy umowa została zawarta należy stosować stare lub nowe jej zapisy. Zachęcamy do kontaktu, jeśli masz wątpliwości, co do sposobu postępowania w związku ze swoją polisą.

FAQ

Co mi grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC samochodu?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi Ci kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Więcej…
Co w sytuacji, gdy po zakupie używanego auta nie wypowiem umowy ubezpieczenia OC w ciągu 30 dni?

Po nabyciu auta możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC zbywcy w pojazdu w dowolnym momencie trwania tego ubezpieczenia. Jeśli zbywca poinformował zakład ubezpieczeń o sprzedaży auta umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta.

Więcej…
Chcę zmienić obecnego ubezpieczyciela i kupić OC samochodu w innym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Kiedy najpóźniej muszę poinformować obecne TU, że nie przedłużam umowy?

Wypowiedzenie umowy OC samochodu należy dostarczyć do obecnego zakładu ubezpieczeń najpóźniej na dzień przed upływem okresu trwania ochrony.

Więcej…
Ile wynosi kara w 2012 r. za brak ubezpieczenia OC?

Za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC grozi Ci kara nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Od 1 stycznia 2012 r. kara ta wynosi dla pojazdów  mechanicznych:

Opłaty karne za brak OC pojazdów mechanicznych w 2012 r.

Więcej…

Najlepsze Towarzystwa Ubezpieczeniowe w jednym miejscu

Allianz  axa Compensa Generali  ProamaPZU Signal Ergo Hestia Uniqa MACIF życie HDI Warta InterRisk Wienerlink4

W przypadku umowy zawieranej za pośrednictwem Internetu, konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. - adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska.