Co zrobić w razie wypadku samochodowego za granicą?

Okres wakacji to czas, kiedy często wybieramy nasz samochód, jako środek transportu na wymarzone wakacje zagraniczne. Ale czy każdy z nas wie jak zachować się po wypadku za granicą? Z pewnością wiele osób myśli „jestem świetnym kierowcą i mi się przecież nic takiego nie przydarzy” i oby tak było. Jednak warto przed wyjazdem zaopatrzyć się poza dobra mapą również w wiedzę, co w takiej sytuacji zrobić.

Przygotowaliśmy dla Państwa mini poradnik, który usystematyzuje wszystkie informacje z tym związane.

Co w razie wypadku?

W razie wypadku za granicą wezwij policję lub spisz wspólnie ze sprawcą oświadczenie, aby ubezpieczyciel mógł Ci wypłacić odszkodowanie. Wspólne oświadczenie powinno zawierać takie dane jak:

  • numer rejestracyjny pojazdu sprawcy,
  • markę i model pojazdu sprawcy,
  • pełny numer polisy ubezpieczenia OC i okres jej ważności,
  • nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił polisę OC lub numer zielonej karty i okres jej ważności,
  • dane kierowcy (imię i nazwisko, adres zameldowania).

Ponadto należy sporządzić opis zdarzenia, w którym wskazuje się szkody i sprawcę szkody. Dobrze zaopatrzyć się przed wyjazdem w specjalny druk w języku polskim i angielskim, który ułatwia przygotowanie takiego oświadczenia. Często zdarza się, że zagraniczne firmy ubezpieczeniowe żądają notatki policji przed wypłatą odszkodowania, więc dla własnego bezpieczeństwa warto wezwać na miejsce policję, która przygotuje odpowiednią informację dla ubezpieczyciela.

Gdzie zgłosić szkodę?

Jeśli szkoda jest między dwoma Polakami – zgłaszasz ją w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy w Polsce.

Jeśli szkoda miała miejsce z pojazdem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii zgłaszasz szkodę do reprezentanta do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń w Polsce. Pełna lista reprezentantów dostępna jest na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku szkody z pojazdem z poza EOG należy się kontaktować z Biurem Narodowym kraju zdarzenia. Informację kontaktowe znajdziesz na odwrocie zielonej karty sprawcy. Otrzymasz tam informacje, co do dalszego postępowania.

W przypadku szkody z pojazdem z poza EOG na terytorium tego kraju szkodę należy zgłaszać bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC.

Członkowie EOG:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Łotwa.